در همين رابطه


ذوالقدر: چند نفر از مراجع با افزایش سن ازدواج دختران و پسران چندان موافق نبودند

فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید:‌ چند نفر از مراجع با افزایش سن ازدواج دختران و پسران چندان موافق نبودند اما خیلی از آنها با این موضوع اعلام موافقت کرد‌ه‌اند و طرح افزایش سن ازدواج، هنوز منتفی نیست.

به گزارش خبر آنلاین، خشونت‌هایی كه علیه زنان در كشورمان انجام می‌شود مصادیق متعددی دارد؛ از خشونت‌های پنهان‌ مانند خشونت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جنسی و منع آنها از دستیابی به بسیاری حقوقشان مانند خروج از كشور گرفته تا مواردی كه نمود پررنگ‌تری دارند و شامل پرخاشگری، ضرب و شتم و حتی در موارد شدیدتر قتل و تجاوز و جنایت هستند.

همین هفته گذشته بود كه دو مورد همسركشی در یك روز انجام گرفت، چند روز پیش بود كه مردی همسر و دختر یازده‌ماهه‌اش را كشت و خشونت‌های زیاد دیگری كه حتی رسانه‌ای نمی‌شوند و در همان چهاردیواری كه گمان می‌شود اختیاری است، باقی می‌مانند چون قانونی نیست كه از آنها دفاع كند.

در واكنش به خشونت‌هایی كه علیه زنان اتفاق می‌افتد، نظر یكی از اعضای فراكسیون زنان مجلس شورای اسلامی را پرسیدیم. فاطمه ذوالقدر در پاسخ به این كه نمایندگان چه طرحی برای پیشگیری از انواع خشونت علیه زنان دارند، به لایحه منع خشونت علیه زنان اشاره می‌كند؛ لایحه‌ای كه شهیندخت مولاوردی در دوره معاونتش در امور زنان و خانواده از تدوین و ارائه آن خبر داد اما هنوز تا تصویب راه درازی دارد چون به گفته ذوالقدر، هنوز در كمیسیون لوایح دولت مانده و به دست نمایندگان مجلس نرسیده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد