وزیر نفت ایران از تخلف در خریدهای نفتی 'با سفارش احمدی نژاد' خبر داد

بی بی سی :
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران که نامزد پیشنهادی حسن روحانی برای دوره بعدی وزارت نفت هم هست گفته که برخی تخلفات در خریدهای نفتی در دولت پیشین با دستور مکتوب دفتر محمود احمدی نژاد صورت گرفته است.

زنگنه به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گفته در جریان هشت سال ریات جمهوری محمود احمدی نژاد "قرارداد ۳۰ دکل شامل ۲۰ دکل خشکی و ۱۰ دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد، که پرونده مفصلی درباره این دکل ها تشکیل شده است تا خسارت و میزان ضرر و زیان زیان این پرونده مشخص شود".

وزیر نفت گفته است "انعقاد قرارداد تمامی این دکل ها توسط یک فرد انجام شده است، که این فرد سه کار انجام داده است، نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه ۳۰ دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده است که در هر سه اقدام تخلف رخ داده است".

زنگنه گفته "این فرد با سفارش احمدی نژاد برخی اقدامات را انجام داده" و "دفتر احمدی نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود".Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد