پناهنده‌ی ایرانی، نخستین اسقف کلیسای لفبورو در انگلیس شد

ایران اینترنشنال - خانم گُلی فرانسیس- دهقانی که پس از قتل برادرش در ایران، به بریتانیا پناهنده شده است، به مقام نخستین اسقف کلیسای معروف لفبورو(Loughborough Church) در شمال انگلیس منصوب شده است.

روزنامه‌ی پیتربورو تلگراف، شنبه ۱۴مرداد ماه، در گزارشی می‌نویسد، کشیش کاتولیک، گلی فرانسیس- دهقانی در پایان تابستان امسال، پس از ۱۳سال خدمت در کلیساهای پیتربورو، به مقام اسقفی می‌رسد. گلی که در اصفهان متولد شده است، همراه خانواده‌ی خود، پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۸۰، ایران را ترک کردند و به بریتانیا پناهنده شدند.
گلی می‌گوید: «پدر من یک مسلمان مسیحی‌شده بود و خانواده‌ی ما، جزو یک جامعه‌ی کوچک مسیحیان وابسته به کلیسای انگلیسی آنگلیکان(Anglican) بود. من تنها دانش‌آموز مسیحی در مدرسه‌ای بودم که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دادند. هویت من، درواقع آمیزه‌ای از مسلمان و مسیحیت است؛ نوعی شرقی- غربی، یا بهتر گفته باشم ایرانی- انگلیسی. پس از انقلاب اسلامی، جامعه‌ی مسیحیان کشور و خانواده‌ی ما، مورد تهدید ویژه‌ی حکومت جدید قرار گرفت. پدر من تا آن روز، اسقف کلیساهای ایران شده بود. حوادث آن روزها سرانجام به قتل برادر ۲۴ساله‌ی من منتهی شد.

هیچ‌کس به‌خاطر قتل او، به دست عدالت سپرده نشد؛ ولی ما همیشه بر این باور بوده‌ایم که او را به‌خاطر موقعیت پدرم و فرزند او بودن، کشتند. من در سن ۱۴ سالگی، همراه باقی‌مانده‌ی خانواده به بریتانیا پناهنده شدم. امروز، ۳۷سال پس از آن روزها، من هنوز هویت خود را حفظ کرده‌ام و برایم جالب است که چطور انسان‌ها می‌توانند خود را متعلق‌به یک جامعه‌ی جدید بدانند، درحالی‌که از محل تولد خود فرسنگ‌ها فاصله دارند. من بریتانیایی هستم؛ ولی همزمان ایرانی هم باقی مانده‌ام».

به گزارش پیتربورو تلگراف، اسقف گلی فرانسیس- دهقانی در مسؤولیت جدید خود، به مسیحیانی که از اقلیت‌های قومی به بریتانیا پناهنده شده‌اند، کمک‌های انسان‌دوستانه و آموزش برای یافتن یک زندگی جدید، ارائه خواهد کرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد