شماری از کارکنان ایرانی بی‌بی‌سی ممنوع المعامله شدند

بی‌بی‌سی :
ایران تعدادی از کارکنان فعلی و پیشین بخش فارسی این رسانه را ممنوع المعامله کرده و از مقام‌های ایران خواسته که این دستور را لغو کنند.

فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای گفت: "ما این اقدام را تقبیح می‌کنیم. به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند."

خانم آنسورث افزود: "مایه تأسف است که کسانی به دلیل ارتباطشان با بی‌بی‌سی ناچار به تحمل عواقب قانونی یا مالی هستند."

او از مقام‌های ایران خواست که این دستور را لغو کنند و به کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی اجازه دهند از همان حقوقی برخوردار باشند که سایر شهروندان برخوردارند.

دستور تازه مقام‌های قضایی ایران عملا به معنای مسدود کردن دارایی‌هایی است که کارکنان بی‌بی‌سی در ایران دارند و آنها را از خرید و فروش املاک، مستغلات و اموال منع می‌کند.

بی‌بی‌سی فارسی در ایران مسدود است و حکومت ایران مرتبا کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و اعضای خانواده‌های آنها را آزار داده و از آنها بازجویی کرده است.

با وجود ارسال پارازیت و فیلتر کردن بی‌بی‌سی در ایران، آخرین آمار نشان می‌دهد که بی‌بی‌سی در ایران ۱۳ میلیون مخاطب دارد که در میان مخاطبان بی‌بی‌سی در جهان رتبه هفتم را دارد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد