در همين رابطه


تحویل نامه شکایت نیروی انتظامی از نماینده مجلس به هیئت رئیسه

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان: نیروی انتظامی از نماینده بیجار به دادگاه شکایت کرده که قوه قضائیه این شکایت را به هیئت رئیسه برای حضور این نماینده در دادگاه ارجاع داده است.

حدود یک ماه گذشته درگیری بین نیروی انتظامی با حمدالله کریمی نماینده بیجار در فرودگاه مهرآباد رخ داد که بعد از آن نیروی انتظامی ادعای برخورد فیزیکی نماینده با مامورش را مطرح کرد و از آن طرف نماینده بیجار ادعای هتاکی مامور نیروی انتظامی به همسرش را عنوان کرد./ایسنا


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد