مهدی خزعلی به زندان اوين منتقل شد

مهدی خزعلی در دهمين روز اعتصاب غذاى خشك به دستور صادق لارىجانى به زندان اوين منتقل شد.

امروز صبح با حضور خانواده دكتر مهدى خزعلي در دادستاني تهران و انجام مراحل آزادى، وى قرار بود بعد از ظهر از بيمارستان آزاد شود اما ناگهان دستور آزادى خزعلى لغو و توسط مأموران به زندان اوين بازگردانده شد. / آمد نیورCopyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد