اتریش: به زنان در بالکان برای حجاب کامل پول داده می‌شود

دویچه وله:

وزیر امور خارجه‌ی اتریش، نسبت به نفوذ فزاینده‌ی ترکیه و عربستان سعودی در بالکان هشدار داد. او گفت برای ارائه‌ی تصویری غیرواقعی از خیابان‌های سارایوو و پریستینا، به زنان پول داده می‌شود تا با حجاب کامل بیرون بروند.

سباستیان کورتس، وزیر امور خارجه‌ی اتریش، در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی آلمانی "هندلزبلات" نسبت به نفوذ روزافزون آنکارا و ریاض در بخش غربی بالکان هشدار داد. او گفت در شهرهای سارایوو و پریستینا "به زنان پول پرداخت می‌شود تا با حجاب کامل به خیابان‌ها بروند و از این طریق تصویر واقعی خیابان‌ها را تغییر دهند".

وزیر امور خارجه‌ی اتریش افزود: «ما اجازه نداریم شاهد بی‌عمل این مساله باشیم».
کورتس با توجه به این موضوع خواستار شتاب بخشیدن به روند نزدیک کردن بالکان غربی به اتحادیه‌ی اروپا شد. به گفته‌ی او، اگر چه اتحادیه‌ی اروپا در حال حاضر در برابر چالش‌هایی مانند برگزیت، بحران پناهجویان یا تروریسم اسلام‌گرایانه قرار دارد، اما اجازه ندارد به بالکان بی‌توجه بماند.

به گفته‌ی وزیر امور خارجه‌ی اتریش، بالکان غربی منطقه‌ای با یکسری کشورهای جوان است که تنش میان آن‌ها و میان اقوام گوناگون دوباره افزایش یافته است.

کورتس افزود: «از این رو ما باید همچنان نقش فعالی در این منطقه‌ی بسیار مهم برای اتحادیه‌ی اروپا بازی کنیم و از اصلاحات و پیکار علیه افراطی‌گری پشتیبانی کنیم و نیز چشم‌انداز قابل‌اعتمادی از سوی اتحادیه‌ی اروپا ارائه دهیم.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد