صربستان روادید را برای ایران و هند لغو کرد

لغو ویزا برای شهروندان ایران و هند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از دفتر مطبوعاتی دولت صربستان،شهروندان ایران و هند نیازی به دریافت ویزا برای سفر به صربستان ندارند. کشور صربستان با توجه به منافع گردشگری و جلب شهروندان این کشورها برای سفر توریستی، روادید را لغو کرد. تصمیم مربوطه در جریان نشست روز سه شنبه (22 ماه اوت سال 2017) دولت جمهوری صربستان اتخاذ شد.

«مطابق با این تصمیم ورود گردشگران این کشورها و سرمایه گذاران بالقوه، جو کاری مطلوبی ایجاد خواهد کرد و باعث رشد مناسبات با این دوکشور و صعود آن به سطح بالاتری خواهد شد».

مطابق با آمار صربستان گردش سالانه کالا بین صربستان و هند چندان زیاد نیست و حدود 150 میلیون دلار است و با ایران حدود 20 میلیون دلار.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد