علم الهدی : اداره کردن مردم ولنگار و بی بندوبار کار سختی است

به گزارش «تسنیم»، سیداحمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه مشهد اظهار داشت:

مردم در کنار نظام قرار دارند، این مردم حتی در مقام تحقق اصول ایمانی و اعتقادی وارد عرصه مجاهده در راه نظام می‌شوند و خون خود را اهدا می‌کنند.

پس اگر فرهنگ دینی مردم در جامعه ارتقا پیدا کرد و سطح ایمان مردم بالا رفت اداره این کشور و مدیریت این مردم برای مسئولان آسانتر است و عزیزان ما در مسئله اجرای مدیریت آرمانی روی ارتقای فرهنگ دینی مردم بیشتر بار کنند،اگر مرد و زن ما ولنگار باشند و جوانان ما شهوتران بار بیایند، روح مجاهده و صبوری ندارند و در مقابل نارسایی طغیان می‌کنند.

اینکه بخواهید به عنوان آزادی یک عده را از خود راضی کنید این تیشه به ریشه خود زدن است. مردم ولنگار و بی بندوبار و جوانانی که محدودیتی در اجرای منویات نداشته باشند تبدیل به جوانانی سرکش و یاغی می‌شوند و اداره کردن این‌ها کار سختی است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد