همسرکشی قانونی در جمهوری اسلامی

مردی هنگامی که از سفر نیمه کاره‌اش به خانه برمی‌گردد، با صحنه‌ای که اصلا انتظارش را نداشته روبه‌رو می‌شود و می بیند زنش با یک مرد غریبه دیگر برهنه همبستر شده است.

مرد عصبانی شده و با کارد آشپزخانه زنش و مرد دیگر را می‌کشد و بعد هم به جرم ارتکاب این قتل‌ها،‌ دستگیر و محاکمه می‌شود ولی نهایتا در دادگاه تبرئه می‌شود.

چطور چنین چیزی امکان دارد؟

مگر می‌شود کسی دو نفر را بکشد اما در دادگاه تبرئه شود؟

پاسخ نرگس توسلیان، حقوقدان را در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده» بشنوید.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد