تهران و خراسان‌ رضوی (مرکزی) در صدر آمار سقط جنین

رییس انجمن متخصصان مامایی و زنان ایران درباره آمار سقط جنین در ایران به ایلنا گفت:

در سال ۹۵ تعداد کل متقاضیان سقط جنین درمانی، ۱۲هزار و ۲۸۱ نفر بود که تعداد این افراد در مقایسه با سال قبل از آن ۲۳.۴ درصد افزایش داشته است.

آماری که اعلام می‌شود فقط مربوط به سقط‌های قانونی و تا قبل از چهار ماهگی و با دستور پزشکی قانونی است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این‌باره گفت: در سال ۹۵ هشت هزار و ۵۳۷ نفر حائز شرایط دریافت مجوز سقط‌ جنین درمانی تشخیص داده شدند که نسبت به سال قبل از آن ۱۹.۸ درصد بیشتر شد.

در سال ۹۴، استان‌ تهران با صدور یکهزار و ۱۴۵ مجوز، خراسان‌ رضوی (مرکزی) با صدور ۹۶۶ مجوز و خوزستان با ۹۱۱ مجوز بیشترین آمار متقاضیان سقط جنین درمانی را داشته‌اند. استان‌های سمنان ، ایلام و خراسان‌جنوبی جزو کمترین آمار متقاضیان سقط جنین درمانی هستند.

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد