عربستان از کشف یک شبکه جاسوسی برای ایران خبر داد

عربستان اعلام کرد واحد مبارزه با تروریسم 39 نفر را در ارتباط با جاسوسی برای ایران دستگیر کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، عربستان اعلام کرد واحد مبارزه با تروریسم 39 نفر را در ارتباط با جاسوسی برای ایران دستگیر کرد.

دو نفر از افراد دستگیر شده تابعیت ایرانی و افغانستانی داشته بقیه شهروند عربستان هستند.

دادگاه 5 نفر از این افراد در حال برگزاری است و در ادامه پرونده این 39 فرد در این دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

این افراد از چهارسال پیش و در راستای بی‌ثبات کردن امنیت و به هم زدن ثبات اجتماعی این کشور فعالیت می‌کرده‌اند.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد