مقاومت زندانیان اعتصابی اقتدار، شقاوت شکنجه گران درماندگی است ,لیلا جدیدی

۲۹ روز از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی می گذرد، همه گزارشها حاکی از رو به وخامت رفتن حال زندانیان اعتصابی در زندان رجایی شهر است. با این حال، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان رژیم، اعلام کرده است که قوه قضاییه در برابر اعتصاب غذای زندانیان "تسلیم" نخواهند شد و اعتصاب غذا امری "شکست ‌خورده است". در حقیقت اما رفتار هیستریک آنان با زندانیان سیاسی آینه ای تمام نما از شکست در برابر مقاومت و مبارزه جانکاه زندانیان است.

جلادان قصد دارند زندانیان را ذره به ذره به قتل برسانند، زیرا نخست مقاومت زندانیان و سپس تلاش خانواده آنان و به موازات آن افشاگری فعالان حقوق بشری در رسانه های اجتماعی و نزد نهادهای بین المللی حقوق بشری دست جنایتکاران را در قتل عام یکباره آنان به همان شیوه کشتار ۶۷ بسته است. "تسلیم"
نشدنی که دادستان قوه قضاییه از ان حرف زده، مانند تسلیم نشدن یک متجاوز جنگی متوهم و درهم شکسته در برابر مقاومت پیروزمندانه طرف مقابل است.

اعتصاب غذای ۱۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی ‌شهر کرج در اعتراض به رعایت نشدن حقوق ‌شان از جمله "محرومیت از هواخوری روزانه"، "نبود تهویه"، "نصب دوربین مداربسته"، "تخریب وسایل شخصی" و دیگر رفتارهای غیر انسانی همچنان ادامه دارد. بنا به آخرین گزارش وبگاه "هرانا"، زندانیان اعتصابی شرایط بغرنجی را پشت سر می گذرانند. پیگیری خانواده های این زندانیان نیز راه به جایی نبرده است.

شاهین اقدامی که یکی از زندانیان سیاسی معترض در اعتصاب غذا است، در نامه ای خطاب به "دوستان و هموطنان آگاه و آزاده، نهادهای مدافع حقوق بشر و خانم عاصمه جهانگیر" به تشریح دلایل و زمینه های اعتراض خود پرداخته و نوشته است: "نمی دانم می توانی احساسم را درک کنی وقتی ببینی بعد از ۹ سال ظلم و ستم، از حکم ناعادلانه گرفته تا نقض حقوق صنفی و شهروندی تا پرپر شدن جوانی ات به خاطر بغض و کینه یک بازجو، زندگی و سرنوشتت و... از دست برود؟

او در این نامه که خبرگزاری هرانا منتشر کرده، اعلام می کند که زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر نیازمند حمایت و یاری همه هموطنان هستند.

دفاع از کرامت و ارزش انسان در هر گوشه از جهان، دفاع از تمامی افراد بشر است. به ندای او و دیگر زندانیان پاسخ دهیم.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد