نماینده علی خامنه ايی در سپاه: حنای آمریکا رنگی ندارد/ «باید زمینه رفتن مردم را به بهشت محیا کنیم »

تسنیم:
نماینده علی خامنه ايی در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه امروز در غرب آسیا تاثیرگذارترین قدرت دنیا هستیم، گفت: تمام دنیا فهیمده است که حنای آمریکا رنگی ندارد.

آخوند علی سعیدی در مراسم بزرگداشت رجایی و باهنر در حرم شهدای گمنام کرمان اظهار‌ داشت: «تاریخ، آیینه تمام‌نمایی است برای درس گرفتن از ریزش‌ها و رویش‌ها و اینکه این ریزش‌ها و رویش‌ها چه نقشی در تحولات جوامع داشته‌اند.»

وی با بیان اینکه «تمام دنیا فهیمده است که حنای آمریکا رنگی ندارد»، اظهار داشت: «امت ما در صحنه بین‌المللی به‌خوبی درخشیده اما در درون انقلاب توسط خواص جامعه فراز و فرودهایی داشته که باید آن‌ها را بررسی کرد. این انقلاب خیلی عظیم است و هوشمندی رهبر انقلاب تهدید را به فرصت تبدیل کرده و امروز در غرب آسیا، تاثیرگذارترین قدرت دنیا هستیم.»

سعیدی در رابطه با حوزه سیاست خارجه با بیان اینکه «دشمن، دشمن است و نباید این نکته را فراموش کرد»، گفت: «مذاکره با آمریکا باید از موضع قدرت انجام شود و دولت باید در حوزه سیاست خارجه در مقابل آمریکا بایستد.»

سعيدی در بخش ديگری از سخنانش گفت: «آقایان می گویند، مردم را نباید به زور به بهشت برد، اما باید در پاسخ به این افراد باید گفت که باید زمینه رفتن مردم را به بهشت محیا کنیم نه اینکه جهنم را با یکسری کارها برای آنها فراهم کند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد