مصطفی تاجزاده : وقایعی که این روزها در قوه قضاییه می گذرد تاسف بار است

مصطفی تاجزاده نوشت:
وقایعی که این روزها در قوه قضاییه می گذرد تاسف بار است.

حکم اعدام برای آقای محمدعلی طاهری درحالی که چهره های صاحب نام و صاحب نظر در قم و تهران تایید می کنند که هیچ گونه انحراف و بدعتی در کتاب ها وی ندیده اند، برخورد نامناسب با آقایان ساسان آقایی، مهدی خزعلی و یغما فشخامی و اجازه ندادن به خبرنگاران و نمایندگان اصلاح طلب یا مستقل برای دیدار با آنان در زندان، احکام فاجعه بار برای چند ادمین کانال های خبری اصلاح طلب که گاه به پنج سال زندان برای این عزیزان می رسد، عدم رسیدگی به وضعیت جسمانی آقای احسان مازندرانی در اوین، عدم توجه به مطالبات قانونی زندانیان رجایی شهر و اعتصاب غذای ایشان و اخباری از این دست جدا نگران کننده است.

این احکام و نیز مواجهه نادرست دستگاه قضایی با برخی فعالان صنفی و مدنی، افزون بر تعرض به حقوق شهروندی و دلسرد کردن مردم، به جایگاه و اعتبار کشور نیز لطمه می زند و چهره نامناسبی از جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور عرضه می دارد.

وقت آن است که این روش ها و این احکام پایان یابد و همه به قانون تمکین کنند.

البته اخبار خوشی هم از جمله آزادی خانم هنگامه شهیدی و نیز خانم کریمیان دریافت کردیم و به رفع حصر نیز امیدوارم شده ایم. با وجود این بر سرعت رسیدگی به موارد فوق تاکید دارم تا زیان کمتری به میهن و مردم برسد.
سحامCopyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد