اطلاعات.نت
 

محمود صادقی، نماینده مجلس : نمایندگان تقریبا اجازه هیچ کاری ندارند/ رئیس قوه قضائیه امروز اجازه سخنرانی نداشت


  انتقاد محمود صادقی به لاریجانی رئیس دفترش که آن را نظامی امنیتی خوانده. صادقی می‌گوید رئیس قوه قضائیه حق سخنرانی نداشته و اجازه اعتراض به آنها داده نشده است


 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست