آیا اسنپ و تپسی متعلق به سپاه هستند؟!

فردا:
منشی پور مدیرعامل تپسی در بخشی از گفتگوی خود با شهروند در پاسخ به این سوال که شایعه مالکیت این دو شرکت توسط سپاه وجود دارد گفت: بله، این حرف‌ها را زیاد شنیده‌ام، هم در مورد تپسی و هم در مورد اسنپ.

اتفاقا چند وقت پیش سوار خودروی یکی از رانندگان خودمان شدم و راننده من را نشناخت. در طول مسیر سر صحبت با او را باز کردم و بحث کمی به حاشیه رفت تا جایی که به من گفت بله آقا تپسی و اسنپ مال دو سردار سپاه است که یکی‌‌شان اسنپ را دارد و یکی تپسی را !

ولی واقعیت این است که ما سعی کردیم کارمان را به صورت مستقل پیش ببریم و اگر هم جایی نیاز به حمایت داشته‌ایم، تلاش کرده‌ایم گروه‌های مختلف را با جلسات و مذاکرات متعدد راضی کنیم که سیستم تاکسی‌های آنلاین برای مردم، محیط‌زیست و ترافیک شهری سودمند است تا درواقع همه این ارگان‌ها و سازمان‌ها را برای دفاع از خودمان مجاب کنیم.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد