در همين رابطه


نماینده سیرجان: یک میلیون نفر در استان کرمان زیر خط فقر هستند

نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی از لزوم تغییر برخی از رویکردها سخن به میان آورد عنوان کرد: باید مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم و مشخص کنیم که چه کسی مقصر است که در استان حدود یک میلیون نفر زیر خط فقر داریم؟

به گزارش ایسنا، شهباز حسن پور امروز نهم آذرماه در شورای برنامه ریزی توسعه استان کرمان ضمن تبریک تثبیت استاندار کرمان به مردم کرمان، اظهار کرد: بحث بودجه ای یکی از پله های مجلس شورای اسلامی می باشد.

وی از لزوم تغییر برخی از رویکردها سخن به میان آورد عنوان کرد: باید مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم و مشخص کنیم که چه کسی مقصر است که در استان حدود یک میلیون نفر زیر خط فقر داریم؟

نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نخبگان و فرهیختگان می توانندضمن آنکه از سوی دیگر باید مشکلات توسعه را شناسایی و در مسیر رفع آنها گام برداریم.

وی نخستین گام را توجه به صنایع پایین دستی دانست و بیان کرد: تغییر الگوی کشت تنها راه نجات افرادی که در روستاها هستند می باشد، اگر انرژی گران شود دیگر حتی تولید پسته هم صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

حسن پور با طرح این پرسش که چند درصد از درآمدهای استان در استان سرمایه گذاری می شود؟ عنوان کرد: چه میزان از درآمد حاصل از صادرات پسته در استان سرمایه گذاری شده است؟ باید در این زمینه شناسایی های جدی صورت گیرد و ما نیز در مجلس شورای اسلامی این آمادگی را داریم که در راستای حل این مشکلات گام های اساسی برداریم.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد