سهراب مرادی با سه طلا و دو رکورد در مسابقات وزنه‌برداری در آمریکا

راديو فردا:
سهراب مرادی در مسابقات جهانی وزنه‌برداری به میزبانی آمریکا موفق شد ضمن کسب سه نشان طلا، دو حد نصاب جدید جهانی هم به جا بگذارد.

مرادی که در المپیک ریو نیز روی سکوی نخست ایستاده بود، پس از قطعی کردن قهرمانی‌اش توانست رکورد دوضرب جهان را بشکند.

سهراب با ثبت رکورد ۲۳۳ کیلوگرم رکورد دوضرب دنیا را یک کیلوگرم ارتقا داد. رکورد قبلی در اختیار شیمون کولسکی از لهستان بود.

وزنه‌بردار اهل استان اصفهان که پیشتر در بازی‌های داخل سالن آسیا رکورد مجموع جهان را شکسته بود، حدنصاب خودش را بهبود بخشید.

او در مجموع رکورد ۴۱۷ کیلوگرم را ثبت کرد تا رکورد قبلی خودش را چهار کیلوگرم ارتقا دهد.

سهراب مرادی از ایران با رکورد ۱۸۴ یکضرب، ۲۳۳ دوضرب و مجموع ۴۱۷ کیلوگرم (۳ مدال طلا و دو رکوردشکنی را به جا گذاشت.

آئوریماس دیزبالیس از لیتوانی با مجموع ۳۸۸ کیلوگرم، نقره مجموع و برنز یکضرب را به گردن آویخت.

ایوب موسوی از ایران با رکورد ۱۷۱ یکضرب، ۲۱۴ دوضرب و مجموع ۳۸۵ کیلوگرم، دو مدال برنز دوضرب و مجموع را نصیب خود کرد.

فارس الباخ از قطر که جوان‌ترین وزنه‌بردار رقابت‌های فینال بود، نقره دوضرب را نصیب خود کرد.

فرهادبیک سوبیروف از ازبکستان با رکورد ۱۸۳ کیلوگرم در یک‌ضرب نقره گرفت اما در دوضرب حذف شد.

قبل از رقابت‌های این وزن، کیانوش رستمی نتوانست برای سومین مرتبه قهرمان وزنه‌برداری جهان شود و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در پایان رقابت‌های دسته ۸۵ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی جهان آمریکا، کیانوش رستمی با اوت شدن در دوضرب از کسب مدال مجموع بازماند.

رستمی فقط یک مدال نقره در یک‌ضرب گرفت تا حادثه بزرگ رقابت‌های این وزن، با حذف قهرمان المپیک رقم بخورد.

علی میری دیگر نماینده ایران عملکرد خوبی نداشت. او تنها دو حرکت صحیح انجام داد و در نهایت در رده هفتم جهان قرار گرفت.

در حال حاضر کیانوش رستمی دارنده دو رکورد جهانی است، دو رکورد هم در اختیار سهراب مرادی است و یک رکورد هم حسین رضازاده. به این ترتیب ایران جمعاً پنج رکورد از وزنه برداری دنیا را در اختیار دارد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد