قیمت سکه به ۱.۴ میلیون تومان رسید

اخبار صدای امریکا
قیمت سکه طلا در بازار تهران در ایران به یک میلیون و ۳۹۸ هزارتومان رسید تا از زمان افزایش بی‌سابقه قیمت سکه و ارز در سال ۹۲، بار دیگر قیمت سکه در روزهای اخیر بالا بماند.

روز یکشنبه هر سکه طرح جدید به یک میلیون و ۳۹۸ هزارتومان فروخته شد و هر قطعه نیم سکه ۶۹۸هزار تومان گزارش شد.

از سال ۹۲ و افزایش ناگهانی قیمت سکه و ارز، دولت ایران سیاست مهار قیمت ارز و طلا را در پیش گرفته بود و با اینکه تغییری در سیاست تهران داده نشده،‌ قیمت سکه دوباره افزایش یافت. از تابستان امسال قیمت هر سکه تمام حدود یکصد هزارتومان افزایش داشته است.

روز یکشنبه قیمت دلار نیز به ۴۱۵۵ تومان رسید که در ادامه افزایش ارزش دلار در سه ماه اخیر است. با سیاست دولت ایران ارزش دلار تا حدود ۳۸۰۰ نگه داشته شده بود اما در هفته های اخیر حتی تا ۴۲۰۰ تومان نیز رسید.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد