آمریکا و کانادا، قصد پس دادن اشیاء سرقتی از پاسارگاد به ایران را ندارند

به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه "د استار"، ایالات متحده و کانادا قصد ندارند که اشیاء مصادره و سرقت شده از پاسارگاد را به ایران بازگردانند؛ چرا که آنها معتقدند که این آثار دیگر به مدت طولانی صاحب قانونی خود را دارد.

به گفته روزنامه The Star، نمایندگان مقامات قضایی ایالات متحده و کانادا اعلام کردند که اشیاء به سرقت رفته از پاسارگاد در چند سال پیش، هم اکنون از مالکیت قانونی برخوردار بوده و نباید به ایران بازگردانده شود.

گفتنی است، در 27 اکتبر در نیویورک، قرار بود در حراجی بزرگ در گالری هنری باستانی روپرت وایس، یک آثار هنری متعلق به ایرانیان که دهها سال پیش از ایران ربوده شده بود به فروش برود. با مخالفت ایران، در نهایت طرف ایرانی موفق به لغو فروش این اثر شد.

این شی باستانی در واقع مجسمه منقوش و از جنس سنگ آهک به ارتفاع 20-21 سانتی متر شامل تصویر یک سرباز است. قیمت آن 1.2 میلیون دلار تخمین زده می شود.

به گفته دادستان نیویورک، این میراث فرهنگی باید به ایران بازگردانده شود، زیرا به طور غیرقانونی در سال 1936 این اثر مصادره شده است. با این حال، دادگاه مونترال ادعا می کند که حق مالکیت این اموال از موزه هنرهای زیبای مونترال به دیگری منتقل شده است، و پس از آن این اثر توسط یک کلکسیونر بریتانیایی خریداری شده است.

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد