'بازداشت و احضار ده‌ها نفر از حامیان محمود احمدی‌نژاد'

سایت دولت بهار گزارش داده که مسئولان امنیتی و قضایی ایران، ده‌ها نفر از حامیان محمود احمدی‌نژاد در شبکه‌های اجتماعی را به دادسرا احضار کرده‌اند.

به گزارش بی بی سی، این سایت که متعلق به حامیان رییس‌جمهور پیشین ایران است، گزارش داده که در هفته‌های گذشته برخی از فعالان رسانه‌ای هوادار محمود احمدی‌نژاد بازداشت شده و در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند.

به گفته این سایت، بازجویان فهرست ۱۸۸ نفره‌ای از حامیان آقای احمدی‌نژاد در شبکه‌های اجتماعی را به بازداشت‌شدگان نشان داده‌اند. گزارش شده که تلفن بعضی از این افراد قطع شده یا حساب بانکی آنها بسته شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد