اکبر جوانفکر تلویحا جمهوری اسلامی را به طراحی برای مرگ خود و تیم احمدی‌نژاد متهم کرد

علی‌اکبر جوانفکر در یادداشتی با عنوان «بیمارستان مخصوص» که در کانال خود منتشر کرده، نوشته است: آیا اجازه خواهند داد ما را پس از مرگ کالبدشکافی و علت مرگ را مشخص کنند؟
متن یادداشت:

آقای محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضایی: برخی گفته‌اند باید این اشخاص را به پزشکی قانونی برد که آیا این اقدامات از اشخاص عاقل سرچشمه می‌گیرد؟ برخی هم گفته‌اند این حرف مطرح شده تا رفع مسئولیت شود. اگر روزی نیاز باشد کسی به پزشک معرفی شود، حتما این کار خواهد شد.

ملت ایران قضاوت کنند و نظر بدهند! اگر فردی با بیش از شصت سال سن و در کسوت روحانیت، با ریش سفید و تجربه تصدی مسئولیت‌های مهم در کشور، در جمع رسانه‌ها و دوربین‌های ضبط تصاویر و در نشست دانشجویانی که همه آنها به منزله فرزندان او هستند، حضور یابد و با رفتاری سبک، اقدام به زدن سوت بلبلی کند، به گونه‌ای که مضحکه عام و خاص شود و به شأن و منزلت ملت ایران و نظام اسلامی آسیب وارد کند و جایگاه روحانیت را مخدوش نماید، آیا باید او را به پزشکی قانونی معرفی کرد یا آنکه مستقیما در بیمارستان مخصوص بستری نمود؟

البته این سئوال برای ما باقی است که در دوره حاکمیت خاندان لاریجانی بر ارکان اصلی اداره کشور، آیا سرانجام اجازه خواهند داد ما را برای کالبد شکافی و تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی معرفی نمایند؟


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد