وزیر کار : صندوق های بازنشستگی ورشکسته اند

علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی امروز سه شنبه پنجم دی ماه در جلسۀ علنی مجلس شورای اسلامی ایران گفت : ٦ میلیون نفر در کشور بیمۀ بازنشستگی ندارند و با گسترش بیکاری طی سال های گذشته تناسب شاغل و بازنشسته در کشور به هم ریخته و این به هم ریختگی هم تقریباً کلیه صندوق های بازنشستگی کشور را ورشکست کرده و هم بار مالی سنگینی به ارزش ۴۵۰هزار میلیارد تومان برای این صندوق های ورشکسته به بار آورده بی آنکه حتا دولت هم توانایی مالی تأمین آنها را داشته باشد.

به گزارش راديو فرانسه، علی ربیعی تصریح کرده است که از مجموع ١٨ صندوق بازنشستگی کشور فقط یک صندوق قادر است به تعهدات خود عمل کند. او از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی به عنوان "ابرچالش" نه فقط دولت حاضر و یا دولت های آینده، بلکه به عنوان "ابرچالش" کل نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرده است.

وزیر کار دولت روحانی تصریح کرده است که کل منابع تأمین اجتماعی در سال ٩٦ باید ٨۰ هزار میلیارد تومان باشد. از این میزان ۵٨ هزار میلیارد تومان باید از طریق وصولی های صندوق های بازنشستگی یا در حقیقت از طریق شاغلان و ۲٠ هزار میلیارد تومان دیگر از طریق تعهداتی که ربیعی توضیحی درباره شان نداده تأمین شود. با این حال، وزیر کار اعتراف کرده که هیچیک از این تعهدات هیچوقت متحقق نمی شوند. ربیعی خطاب به نمایندۀ اصفهان گفت : اکنون ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ۴۰٦ نظام صنفی وارد صندوق تأمین اجتماعی می شوند و به ۲ هزار و ۴٦۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند، در حالی که کل اعتبار دولت از ۱٨ میلیارد تومان فراتر نمی رود."

علی ربیعی در ادامه افزوده است که با چنین منابعی اجرای کامل طرح بیمه نیز یعنی سرعت بخشیدن به سقوط صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد