در همين رابطه


زیر نظر ابراهیم رئیسی چند میلیارد بودجه خواهد گرفت؟

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بررسی بودجه شورای حل اختلاف، دادستانی ویژه روحانیت، دانشگاه علوم قضایی و سازمان زندان‌ها در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ايسنا، حسن نوروزی در توضیح جلسه امروز کمیسیون حقوقی گفت: در این جلسه بودجه دادستانی ویژه روحانیت که در لایحه ۳۷ میلیارد تومان تعیین شده بود به دو برابر افزایش پیدا کرد. همچنین پیشنهاد شد که به بودجه شورای حل اختلاف که در لایحه دولت ۲۵۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، ۳۰ میلیارد تومان دیگر برای بیمه اعضای این شورا اضافه شود.

وی با بیان اینکه بودجه دانشگاه علوم قضایی از ۲۹ میلیارد تومان به ۳۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، گفت: بودجه سازمان زندان‌ها از ۱۰۰ میلیارد به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و بودجه ستاد دیه نیز زیاد شد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد