در همين رابطه


مجلس ایران طرح دوفوریتی "قدس، پایتخت فلسطین" را تصویب کرد

مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به اتفاق آرا طرحی تصویب کرد که بر اساس آن، دولت مکلف می‌شود از قدس «به عنوان پایتخت همیشگی کشور فلسطین» حمایت کند.

به گزارش راديو فردا، این طرح با ۲۰۷ رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالف یا ممتنع به تصویب رسید و پس از تصویب آن، نمایندگان شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند.

دو فوریت این طرح سه روز پیش در مجلس تصویب شده بود.

اقدام مجلس ایران واکنشی ست به اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که حدود سه هفته پیش اعلام کرد مصوبه کنگره را در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل عملی می‌کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد