زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی بالاده در استان فارس را لرزاند

دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی بالاده در استان فارس را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه فارس

بزرگی: 4.7
محل وقوع: استان فارس - حوالی بالاده
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/10/10 00:23:26
طول جغرافیایی: 52
عرض جغرافیایی: 29.49
عمق زمین‌لرزه: 18 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
24 کیلومتری بالاده (فارس)
24 کیلومتری خانه زنيان (فارس)
36 کیلومتری كازرون (فارس)

نزدیکترین مراکز استان:
52 کیلومتری شيراز
128 کیلومتری بوشهر


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد