دستگیری حدود دویست نفر در اعتراض‌های روز شنبه در مرکز تهران

معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران از دستگیری حدود ۲۰۰ نفر در تجمعات اعتراضی دیروز شنبه در محدوده خیابان‌های انقلاب و ولیعصر خبر داده و گقته است که این افراد قصد درگیری و تخریب اموال را داشته‌اند.

علی اصغر ناصربخت درباره تجمع‌های امروز در خیابان‌های ولیعصر و انقلاب به خبرگزاری ایلنا گفت هرگونه تجمعی بدون اخذ مجوز خلاف مقررات است و "کاری که در حال انجام شدن است خلاف قانون است".Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد