سرنوشت بازداشتی های تظاهرات مشهد

ميترا پورشجري
١٠ دي ماه ١٣٩٦
٣١ دسامبر٢٠١٧

در تظاهرات روز پنجشنبه 7 دی ماه در مشهد، شماری از تظاهرکنندگان و معترضان بازداشت و به مكان نامعلومی منتقل می گردند. پس از پيگيری و جستجوهای زیاد، خانواده ها مطلع می شوند كه جمعی از دستگيرشدگان شب گذشته ساعت 9 به زندان وكيل آباد مشهد منتقل شده و به صورت بازداشت موقت نگهداری می شوند. دستگيرشدگان توسط تيم اطلاعات ابتدا بازجويی شده و بعد به زندان وكيل آباد مشهد انتقال می یابند.

روز جمعه در حدود ساعت ٥ بعد از ظهر، افراد بازداشت شده را در حضور اعضای خانواده آنها كه از بامداد مقابل درب زندان تجمع کرده بودند با دست بند و پا بند از زندان خارج کرده و به نقطه نامعلومی انتقال داده اند. همان زمان به خانواده ها گفته شده که این افراد قرار است فردا شنبه 9 دی، ساعت ٨ صبح در دادگاه انقلاب واقع در خيابان كوهسنگی مشهد محاکمه شوند.

حدود ٢٠٠ نفر از اعضاي خانواده ها شنبه به درب دادگاه انقلاب مشهد مراجعه كردند كه اجازه ورود به آنها داده نمی شود. به آنها گفته می شود تنها يك نفر از هر خانواده وارد شود و برای عضو دستگير شده وثيقه بگذارد. وثيقه های مورد قبول، سند ملك، جواز كسب، فيش حقوقی و سفته ٢٠ ميليوني بوده است.

در حاليكه كه خانواده ها از ٦ صبح در آنجا حضور داشتند ولی اظهار می کنند كه هيچ بازداشتی را به داخل دادگاه منتقل نكرده و آنها نتوانستند دستگيرشدگان را ببينند. با اين حال بعد از گذاشتن وثيقه، فردی با لباس نيروی انتظامی حدود ساعت ٩ صبح از دادگاه بيرون آمده و در جمع خانواده ها می گويد که همه بازداشتی هایی كه ديشب با خانواده ها تماس گرفتند و امروز برای آنها وثيقه گذاشتيد، امروز از زندان آزاد می شوند. به گفته خانواده ها جمعه شب در طی تماس كوتاهی، افراد بازداشتی به اعضای خانواده خود اطلاع می دهند كه حالمان خوب است و فردا به دادگاه مراجعه کرده و وثيقه بگذاريد. سپس بلافاصله تماس قطع می شود.

بعد از دادگاه بستگان افراد بازداشت شده از دادگاه انقلاب به زندان وكيل آباد مراجعه می كنند و طی سه نوبت در ساعتهاي ٦ و ٨ و ٩ شب حدود ١٠٠ اسم را برای آزادی می خوانند. اين نام ها متعلق به دستگيرشدگان روزهای پنج شنبه و جمعه در مشهد بوده است.

در ميان اسامی، نام حدود ٢٠ تن علیرغم اینکه وثیقه گذاشته بودند خوانده نشده و آزاد نگردیده اند. در بین آنها نام ٤ نفر خانم هم بوده است. پس از پيگيری به خانواده ها می گويند كه اين ٢٠ نفر در بين آزاد شدگان نيستند و اصلا آنها در زندان وكيل آباد حضور ندارند و طبق دستور دادستانی فعلا آزاد نخواهند شد. سپس از خانواده ها خواسته شده فورا محل را ترک کنند. فردی به ماموری كه نامها را می خوانده التماس می كند به دنبال آزاد شدن دو تن از خواهرانش، به خواهر سومش كه هنوز آزاد نشده رحم كنند و او را نيز آزاد كنند. ولی آن مامور تاكيد می كند كه اين دستور دادستان مشهد است و فعلا نبايد آزاد شود.

خانواده ها ادعا می كنند كه تعداد دستگير شدگان برخلاف آن تعدادی است كه در رسانه ها آمده و بيشتر از ٥٠ نفر است. به گفته آنها تنها حدود ١٠٠ نفر آزاد شده اند و ٢٠ نفر فعلا ناپديد هستند.

خانواده افرادی كه هنوز آزاد نشده اند به شدت نگرانند و می گويند در مراجعه به مقامات مسول هيچ نشانی از آنها نیافته اند. مددكار زندان وكيل آباد مشهد امروز گفته است كه او نیز نمی داند آنها كجا هستند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد