اعتراض فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نسبت به صدور حکم شلاق برای روزنامه‌نگاران

زیتون:
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار تعلیق حکم شلاق صادر شده برای دو روزنامه‌نگار شد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در اطلاعیه‌ای نوشت که «مصطفی براری» و «آرش شعاع شرق» خبرنگاران دو سایت «گیلان نوین» و «گیلان نو» در شهر رشت از سوی دادگاه انقلاب به شلاق و جزای نقدی محکوم شده‌اند. برخی رسانه‌ها نوشتند که شاکی این دو غلام‌علی جعفرزاده، نماینده رشت در مجلس است.

این فدراسیون حکم صادر شده برای این دو روزنامه‌نگار را «ظالمانه و خارج از عرف» توصیف کرد که مصطفی براری و آرش شعاع‌شرق به دلیل نشر اکاذیب و انتشار نشریه بدون پرانه به ۱۱۴ و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

این اطلاعیه همچنین به صدور و اجرای حکم ۴۰ ضربه شلاق برای روزنامه‌نگاری در نجف‌آباد اشاره کرده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد