مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: نظام حاکم در ایران قابلیت جهانی شدن دارد

دیگربان

سجاد ایزدهی٬ مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفته «نظام مردم سالاری دینی قابلیت جهانی شدن دارد.»

ایزدهی افزوده «باید این نظام را به گونه‌ای تدوین و بازخوانی کنیم که امکان گسترش و نشر آن در سراسر جهان وجود داشته باشد.»

وی اضافه کرده «نظام مردم سالاری دینی برگرفته از الگوی غربی نیست بلکه برگرفته از آیات، روایات و سیره اهل بیت است.»

به گفته وی «مردم سالاری دینی به معنای دینی بودن مردم نیست و در واقع جمهوریت در مقابل اسلامیت قرار نمی‌گیرد؛ جمهوریت و اسلامیت دو روی یک سکه هستند.»

ایزدهی همچنین گفته «برگزاری انتخابات، تشکیل پارلمان و دیگر ارگان‌های نظام مردم سالاری دینی، بر اساس اصول اسلامی انجام شده است.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد