صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه: تولید انبوه موبایل از نتایج سکولاریسم است

دیگربان

صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه گفته «این‌که غرب به وسیله نفوذ برای انقلاب بازدارندگی ایجاد می‌کند امری روشن است،اما متاسفانه برخی آن را باور نکردند.»

آقای لاریجانی افزوده «ما باید مساله نفوذ را جدی گرفته و آن را برای همه اقشار جامعه تبیین کنیم» و «برای مقابله با نفوذ دشمن باید نگاه توحیدی داشت.»

وی با بیان این‌که سکولار٬ دین را از سیاست و اقتصاد جدا می‌کند، گفته «سکولار با ترویج مصرف‌گرایی و تولید بیشتر صرفا به دنبال کسب ثروت برای خود است.»

وی «تولید انبوه موبایل یا تبلت و به دنبال آن ایجاد فضای مجازی» را یکی از نتایج گسترش سکولاریسم در ایران دانسته است.

آملی لاریجانی اضافه کرده «ما با تفکرات تجددمآبانه و اومانیستی غرب نمی‌توانیم به جایی برسیم.»

به گفته وی «نفوذ٬ منافذ زیادی دارد که هدف آن براندازی نظام است، در دوره اصلاحات و غیر آن برخی برای عبور از خطوط قرمز تز روشنفکران را مطرح می‌کردند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد