احمد خاتمی عضو هیأت رییسه خبرگان رهبری: تداوم انقلاب نشانه عملکرد خوب حوزه و روحانیت است

دیگربان

احمد خاتمی عضو هیأت رییسه خبرگان رهبری با اشاره به «نقش روحانیت در به ثمر رسیدن و تداوم انقلاب» گفته «تداوم انقلاب نشانه عملکرد خوب حوزه و روحانیت است.»

خاتمی افزوده «تردیدی نیست انقلابی که ملت ایران سامان دادند انقلابی کاملا دینی بود و هویتی دینی داشت.»

وی اضافه کرده «بعد از پیروزی انقلاب٬ روحانیت احساس کرد عدم ورود در عرصه‌های اجرایی سبب شود که نا اهلان و نامحرمان عرصه‌های کلیدی کشور را اشغال کنند و بلایی بر سر انقلاب بیاید که بر سر انقلاب مشروطیت آمد.»

خاتمی گفته «با این انگیزه علما وارد صحنه شدند و عرصه‌های کلیدی را بر عهده گرفتند، این جا مطلقا سخن از انحصارطلبی و سهم خواهی نیست.»

به گفته وی «بحمدالله در طول ۳۸ سال انقلاب روحانیت در حد توان خود خدمت کرده و خدمت می‌کند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد