سانسور مولانا

خیلی عجیب است نظام مقدس جمهوری اسلامی مولانا را هم سانسور میکند, برای خواندنش باید از فیلترشکن استفاده کرد. در این شب عزیز مستحب است اگر بگویید خدا پدر هر چه آمریکایی را بیامرزد که فیلترشکن مجانی را برای ما ارزانی داشت.http://www.rumionfire.com/ من از این سایت خوشم میآید چون معنی اشعار را به انگلیسی میگوید.

در ضمن چند شب پیش کانال بهایی من و تو , بلی مال بهایی ها است, قبلآ گفته بودند مال گوگوش است, گوگوش مگر چقدر پول دارد که یک شبکه به این خوبی مجانی در اختیار ما بگذارد , برنامه ای تکراری بود بنام انقلاب 57. من فرانسه بلد نیستم, ولی فکر کنم فرانسه شاه از انگلیسی اش بهتر باشد. انگلیسی اش از من خیلی بهتر است منتها موقع حرف زدن با احتیاط و آهسته حرف میزند و فکر میکند. ولی به فرانسه مثل بلبل مثل زبان مادری حرف میزند. در ضمن اگر چه مصاحبه های انگلیسی اش را چندین بار دیده بودم,تازه متوجه شدم با آمریکایی ها مثل خودشان با شوخی صجبت میکرد, یعنی مثل عقده ای ها قیافه نمیگرفت و برای خودش کلاس نمی آمد. در ضمن آخر های عمرش نمک نشناس از اربابش آمریکایی ها انتقاد کرد, که امریکایی ها ادعا میکنند در کودتای 28 امرداد 1332, آمریکایی ها 60000 دلار خرج کودتا کردند.

یعنی تا آخرین لحظه عمرش فکر میکرد مردم کودتا کردند. در مورد کودتای 28 مرداد کتاب های زیادی به وسیله ایرانی ها و آمریکایی ها و شاید مردم سایر کشور ها که من اطلاع ندارم, نوشته شده است, همه میگویند CIA با پول دادن به نمایندگان مجلس, روزنامه نگاران, لات ها و روسپی ها و ارتشی ها کودتا کرد. فقط به همین جمله آخر توجه کنید, در هیچ کشوری مردمش این قدر فاسد نیستند که بخاطر پول کشورشان را بفروشند. آخه نماینده مجلس و روزنامه نگار و ارتشی و لات و روسپی چه چیز مشترکی دارند. فکر کنم دلیل پیشرفت آمریکایی ها وطن پرستی شان باشد. اکثر آمریکایی ها در منزلشان پرچم دارند و در روز های ملی پرچمشان را بیرون منزلشان با افتخار آویزان میکنند. من هم پرچم ایران را بر روی تلویزیون داشتم از بس دوستان ایراد گرفتند, گذاشتم کنار.

در ضمن مخالفین شاه میگفتند چون او عقده ای بود با هویدا به فرانسه صحبت میکرد,در این مورد بخصوص من فکر نکنم چون به فراسه صحبت میکرد عقده ای بود. من هم مسایل مهم روز را به انگلیسی بهتر میفهم و میخوانم چون از نظر من فارسی زبان پیشرفته ای نیست. در ضمن در گذشته (قبل از اختراع کامپیوتر شخصی) در آمریکا هر کسی که با نوشتن کار داشت, از بنگاهی گرفته تا دانشجو و دانش آموز همیشه یک دیکشنر بزرگ انگیسی به انگلیسی در منزل یا محل کارش داشت. تازه زبان انگیسی واژه های خارجی نسبت به فارسی خیلی خیلی کمتر دارد.

Hassan Good
alibabakooni@gmail.com


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد