احمد خاتمی: مردم باید نتیجه انتخابات آینده را بپذیرند

دیگربان

احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفته که «باید حل مشکلات اقتصادی دغدغه اصلی رییس جمهور آینده باشد.»

آقای خاتمی افزوده «رئیس جمهور آینده می‌تواند مشکلات اقتصادی را با رونق تولید داخلی حل کرد.»

وی اضافه کرده «رئیس جمهور آینده باید با شجاعت در برابر یاوه گویی دول استکباری ایستادگی کند.»

خاتمی افزوده «مردم همچون راهپیمایی ۲۲ بهمن باید در انتخاب ریاست جمهوری آینده تکلیف مدارانه به میدان آمده و نتیجه انتخابات را درچارچوب نظام بپذیرند.»

وی همچنین گفته «کسانی که تحلیل می کنند زمانی بحث تغییر در قانون اساسی و تشریفاتی کردن ولی فقیه را مطرح می کنند این آرزو را به گور خواهند برد.»

خاتمی ادامه داده «امروز عده‌ای می‌گویند تا کی می‌خواهید از فتنه سخن بگویید؟ ما همیشه گفته‌ایم تا هر زمان که فتنه گران در به آشوب کشاندن توبه نکنند، بر تبیین فتنه ایستادگی می‌کنیم.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد