رییس اداره اطلاعات شهر رامشیر ترور شد

سایت ایرانگلو بال :
طبق اخبار رسیده از شهر رامشیر سحرگاه امروز چهارشنبه ٢٧ بهمن ماه یک گروه مسلح، حسین شریفی رییس اداره اطلاعات این شهر را به قتل رساند. پس از احواز و فلاحیه (شادگان) این سومین شهر اقلیم است که دستخوش ناآرامی می شود.

امروز چهارشنبه، احواز برای سومین روز پیاپی شاهد تجمع مردم در برابر استانداری در اعتراض به سیاست های ضد انسانی رژیم ایران بود. نیز در گیری های خشونت آمیز میان نیروهای انتظامی و امنیتی از یک سو و برخی گروه های مسلح در شهر فلاحیه (شادگان) تا امروز ادامه داشته.
از روز جمعه که نیروهای انتظامی یک شهروند بی گناه عرب به نام حسن آلبوغبیش را کشتند تا کنون این شهر ناآرام است.
روز دو شنبه یک شهروند دیگر عرب به نام کاظم منیعات نیز بر اثر تیراندازی پلیس در این شهر کشته شد.

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد