مهدی خزعلی از جنایت های اصلاح طلبان رژیم پرده برمی دارد

مهدی خزعلی، همکار پیشین و منتقد کنونی رژیم جمهوری اسلامی، از جنایت ها و خیانت های چهره های مهمی از مقامات جناح اصلاح طلب رژیم جمهوری اسلامی، پرده برمی دارد.

مهدی خزعلی، از جمله از کشتار آشکار مردم غیرنظامی در کردستان به دستور حمیدرضا جلایی پور، شکنجه ی هنرمندان به دست فضل الله عرب سرخی در ساختمان وزارت ارشاد رژیم و فسادهای کلان مالی محمدرضا نعمت زاده سخن می گوید.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد