بدهی‌های خارجی ایران: ۱۰ هزار میلیون دلار

بنا به آمارهای بانک مرکزی ایران٬ حجم بدهی‌های خارجی ایران بیش از ۱۰ هزار میلیون دلار است که با دلار چهار هزار تومانی، رقمی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

به نوشته صدای آمريکا، خبرگزاری ایسنا با استناد به گزارش بانک مرکزی ایران خبر داده که ایران ۵۳۴۶ میلیون دلار بدهی‌های میان مدت و بلند مدت و حدود ۲۲۲۵ میلیون دلار هم بدهی‌های کوتاه مدت دارد. اما اگر «معوقات» این بدهی که حدود ۲۵۳۱ میلیون دلار است مورد محاسبه قرار گیرد، در مجموع کل بدهی‌های خارجی ایران تا پایان خرداد ماه امسال به ۱۰ هزار و ۱۰۲ میلیون دلار می رسد.

بنا بر این گزارش٬ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ صادرات کالا (فوب) از ایران حدود ۱۸ هزار و ۹۰۵ میلیون تومان و واردات کالا (فوب) تا ۱۲ هزار و ۳۸۳ میلیون دلار بوده که در مجموع تراز بازرگانی ۶۵۲۶ دلاری را رقم زده است.

در همین دوره بررسی٬ خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در پایان خرداد ماه حدود ۱۸۷ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان دارایی خارجی داشته که با رشد ۱۳.۵ درصدی همراه بوده است.

در مجموع شبکه بانکی ایران حدود ۲۴۱ هزار میلیارد تومان دارایی خارجی دارد که از این رقم ۱۸۷ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد