عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس: قوه مجریه در راس ناقضان حقوق شهروندی است

دیگربان
محمدعلی پورمختار٬ عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفته «بیشترین نقض حقوق شهروندی در قوه مجریه رخ می‌دهد و حسن روحانی در آستانه انتخابات یاد شهروندان افتاده است.»

آقای پورمختار افزوده «منشور حقوق شهروندی گردآوری مجموعه قوانین و مقررات موجود کشور است و امیدوارم در چند ماه آینده توسط دستگاه‌های اجرایی و‌ قوه مجریه و مسئولان اجرا شود.»

این نماینده اضافه کرده «سوال این است که چرا آقایان بعد از ۳ سال و نیم به یاد این افتاده‌اند و متوجه شده‌اند که شهروند حقوقی دارد.»

وی گفته «کسی از تهیه این منشور ناراحت نیست که معاون حقوقی رییس جمهور می‌گوید چرا برخی ناراحت هستند از تهیه منشور حقوق شهروندی؟ باید گفت نه خیر کسی ناراحت نیست.»

وی با بیان اینکه الان بیشترین نقض حقوق بشر در قوه مجریه رخ می‌دهد، افزوده «خیل و سیل شکایاتی که از رفتار دستگاه‌های اجرایی در دیوان عدالت اداری قابل توجه است.»

پورمختار اضافه کرده «چه فکری در سر رییس جمهور و معاون حقوقی وی قرار دارد برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق شهروندی توسط دستگاه‌های اجرایی و تبعیض‌هایی که وجود دارد.»

این نماینده مجلس پرسیده «قوه مجریه برای فسادهایی که متوجهش است چه اقدامی کرده است؟ چرا روز به روز بیشتر می‌شود. منشور حقوق شهروندی را باید فقط و فقط یک امر تبلیغاتی و حاشیه‌ای تلقی کنیم.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد