در همين رابطه


سوال هشت نماینده مجلس از وزیر امور خارجه ایران

بی بی سی:
سوال هشت نماینده مجلس از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران درباره دو دیپلمات فرانسوی و انگلیسی اعلام وصول شد.

مردادماه سالجاری بود که سپاه کردستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رایزن سیاسی فرانسه و دبیر دوم سفارت انگلیس در تهران که "بدون مجوز و هماهنگی در حال فیلمبرداری بودند" متوقف شدند.

پس از انتشار این خبر، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که سفر این دیپلمات‌ها با مجوز صورت گرفته بوده است.

اواسط آذرماه سالجاری جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در سوالی از وزیر امور خارجه ایران در مجلس پرسید چرا از دو دیپلمات فرانسوی و انگلیسی که در سفر به مرزهای غرب کشور در حال جاسوسی و عکسبرداری از مراکز نظامی بوده اند با این عنوان که با هماهنگی وزارت خارجه بوده است حمایت می کنید؟

آقای ظریف در پاسخ گفته بود که این سفر با مجوز بوده و در چارچوب صورت گرفته و به لحاظ اجرایی مطابق نظر دستگاه اطلاعاتی کشور هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

اما آقای قدوسی در آن زمان گفته بود که از پاسخ وزیر امور خارجه قانع نشده است

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد