هر سه ساعت یک ایرانی در انتظار پیوند عضو می‌میرد

كيهان چاپ لندن

هر فردی که در موقعیت مرگ مغزی قرار می‌گیرد می‌تواند با اعطای اعضای بدن و نسوج آن جان هشت نفر را از مرگ نجات دهد و تا ۵۳ معلول را شفا بخشد.

کتایون نجفی‌زاده از مسئولان بخش تأمین عضو برای بیماران نیازمند ضمن گفته‌های فوق یادآور شده از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، سالانه ۱۶ هزار نفر در تصادفات جان می‌بازند. بین ۵ تا ۱۰ هزار نفر هم دچار مرگ مغزی می‌شوند.

خانواده این افراد می‌توانند اعضای بدن آنها را در اختیار دانشکده‌های پزشکی ایران قرار دهند در حالی که فعلا سالانه تنها ۸۰۰ نفر اعضای بدن خود را اهدا می‌کنند. ضمنا نیازمندان به عضو پیوندی از همه نقاط ایران باید برای دریافت قلب و ریه به تهران بیایند و درهتل اقامت کنند و این برای خانواده بیمار و خود وی مشکلاتی در بردارد.

قبادی از دیگر مسئولان بخش اهدای عضو وزارت بهداری و بهداشت هم گفته است: هر سه ساعت یک نفر در ایران به دلیل فراهم نشدن عضو مورد نیاز جان خود را از دست می‌دهد. وی تأکید کرده که این کار تنها با تلاش دانشکده‌های پزشکی و وزارت بهداری امکان‌پذیر نیست، مردم و رسانه‌ها باید فرهنگ اهدا عضو را گسترش دهند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد