ناصر مکارم شیرازی: انتشار فایل صوتی منتظری اقدامی انتقامی بود

دیگربان

ناصر مکارم شیرازی در دیدار دادستان کل ایران٬ انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری در مخالفت با اعدام‌های سال ۶۷ را اقدامی «انتقامی» دانست و خواستار برخورد با عاملان انتشار این فایل شد.

آقای مکارم شیرازی گفته که «گروهی به دنبال حرکت انتقامی از نظام هستند اگر چه که نظام جمهوری اسلامی از بین برود. بین این افراد و خارج از کشور هماهنگی وجود دارد.»

وی اضافه کرده «باید برخورد جدی با چنین افرادی صورت بگیرد تا دوباره چنین مسائلی در جامعه تکرار نشود.»

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود از دولت حسن روحانی و سازمان صدا و سیما به خاطر «بی‌اعتنایی» به طرح‌های حوزه علمیه درباره فضای مجازی انتقاد کرده است.

وی گفته که «فضلای حوزه گزارشی را در خصوص آسیب‌های فضای مجازی تهیه کردند، اما در میان مدیران دلسوزی به اندازه خطر این فضا‌ها را مشاهده نکردیم.»

مکارم شیرازی اضافه کرده «راه‌حل‌های رفع خطرات فضای مجازی را ارائه دادیم، صدا و سیما باید بیشتر به این بحث بپردازد.»
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد