سعید قاسمی٬ از رهبران حزب‌الله: سفر مسئولان به تایلند٬ برگی از فتنه است

دیگربان

سعید قاسمی٬ یکی از رهبران حزب‌الله گفته سفرهای اخیر برخی مسئولان به تایلند و راه‌اندازی تورهای تایلند با تخفیفات ویژه «برگ دیگری از فتنه دشمنان» است.

قاسمی افزوده که «بعد از چندین سال نبرد ملی و دادن شهدای فراوان، انقلاب ما از تایلند به سمت آمریکا و اروپا نخواهد رفت.»

وی اضافه کرده «متأسفانه دولتمردان ما به‌ دنبال پرداخت اقساطی حقوق‌های عقب افتاده فرهنگیان با برپایی تورهای گردشگری تایلند و تغییر مسیر قطار انقلاب اسلامی از مسیر اصلی خود هستند.»

قاسمی گفته «مسیر ما و قطار امام خامنه‌ای از نجف و کوفه به سمت کربلا و از کربلا به قدس خواهد رفت و با حرکت داعش‌های داخلی تغییر نخواهد کرد.»

وی با اظهار تأسف از «حذف دروس انقلابی در کتب درسی» هم گفته «دشمن دیگر به فردو و اراک کاری ندارد و براندازی انقلاب را از مسیر دیگری دنبال می‌کند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد