عبدالله حاجی صادقی: مذاکرات هسته‌ای معاویه زمان را نجات داد

دیگربان

عبدالله حاجی صادقی٬ جانشین نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته «برخی در مذاکرات هسته‌ای معاویه زمان را از نابودی نجات دادند و امروز مانند ابوموسی اشعری به چه کنم چه کنم افتاده‌اند.»

وی افزوده «نفوذ سیاسی یعنی اینکه در ۲۲ بهمن فردی برود پشت تریبون بگوید که انقلاب را باید به روز کنیم، یعنی انقلاب را با بعد رحمانی جلو ببریم و با تمام دنیا باید رفیق شویم.»

به گفته حاجی صادقی٬ «این افراد به دنبال تحریف انقلاب هستند. کسی که می‌گویند با شعار مرگ بر آمریکا نمی‌شود کشور را هدایت کرد قطعا سخنگوی کاخ سفید است.»

این روحانی ادامه داده این افراد «به دنبال این هستند که بگویند نماز را با رهبر بخونید ولی یادتان نرود که از سفره معاویه نیز باید بخورید، برخی می‌گویند که نیازی نیست پول زیادی را صرف نیروهای مسلح کنیم، این فرد نمی‌داند که با توان دفاعی می‌توانیم دشمنان را عقب بزنیم.»

وی خطاب به سران قوا هم گفته که «بدانند حق سیاست‌گذاری ندارند و همه باید پشت رهبری باشند.»

جانشین نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته «تمام رئیس جمهوران ما خودشان را رئیس نظام می دادند و اقدام به سیاست گذاری می کنند که اقدام غلطی است و تنها کسی که حق سیاست گذاری دارد رهبری است.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد