سخنی با غلامحسین کرباسچی، بهمراه سیاهه ای ازعملکرد مراد او

بی بی سی:


آرش صبحی
بی بی سی
شب گذشته غلامحسین کرباسچی بهمراه عطاالله مهاجرانی ازطریق تماس تلفنی میهمان برنامه تلویزیون بی بی سی فارسی بود (فیلم ).

ایشان که از یاران و محارم هاشمی رفسنجانی و شهردار تهران، و دبیرکل حزب کارگزاران دوران سردار سازندگی بودند، روشن بود که با توپ پربه این برنامه آمده بودند. تا جائیکه وقتی مجری درمورد عملکرد هاشمی رفسنجانی سئوالی مطرح نمود، کرباسچی که معلوم بود ارانعکاس حقایق عملکرد هاشمی، توسط دیگران دل پری داشت به نقد آن برنامه پرداخت، با این فرض که بی بی سی کسانی را دعوت کرده که یکصدا برهاشمی تاخته اند وبراواتهام وافترا روا داشته وتوهین نیز کرده اند. بدون اینکه ازکسی نام ببرد برهمه انانیکه ظرف یکی دو روز گذشته وبعد از فوت هاشمی رفسنجانی میهمان بی بی سی بودند ودرمورد عملکرد هاشمی نظراتشان را بیان کرده بودند تاخت وهرچه دل تنگش میخواست گفت، تاجائیکه تلاش کرد مخالف جریان تاریخ پارو بزند، بدون اینکه دریابد هاشمی یکی ازبنیان گذاران جهنم جمهوری اسلامی بوده، که کارنامه آن بعد از 38 سال جلوی چشم جهانیان قرار دارد.

اگرآقای کرباسچی میخواهد نظرات یک ملت را نادیده بگیرد، واظهارنظردیگر میهمانان آن رسانه را مغرضانه ودشمنانه ارزیابی کند، حق اوست. کرباسچی میتواند ازمراد نه چندان خوشنام خود یک انسان رحمانی ومعصوم ومردم دوست بسازد، اما اجازه ندارد قلب واقعیت کند. و با خود کرباسچی است. درواقع این مشکل همه کسانیست که همراه دزد بودند وشریک قافله. بهمین جهت ضرورت داشت تا ازباب یاد آوری یک سیاهه کوتاه ازمجموعه عملکردها، ومشارکتهای هاشمی رفسنجانی که درتاریخ ثبت شده اند وجای هیچ انکار ندارد را بهمراه این نوشتار منتشرشود تا شاید اقای غلامحسین کرباسچی دریابند موضوع از چه قرار است، وهیچ یک از میهمانان آن رسانه وآن برنامه و... قصد ندارند که ازیک انسان پاک نیت ودرستکاربه ناحق انسانی پلشت وزشت کردار بسازند.

ممکن است ایشان بخواهد چشم بر خیلی از واقعیات ببندد و سیاه کاریهای هاشمی را نادیده بگیرند. اما باید بدانند که هشتاد میلیون ایرانی مصیبت زده وگرفتار را نمیتوانند فریب بدهند.
.
آقای کرباسچی باید بدانند وفراموش نکنند که هاشمی رفسنجانی یکی از بانیان وبنیان گذاران جمهوری اسلامی، وازمتهمان درجه اول این نظام هستند که درفردای آزادی ایران عملکردشان بهمراه رهبرو ولایت فقیه ودیگر ملایان حکومتی چه زنده چه مرده، مو به مو درمحکمه تاریخ بدون اغماض مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت وحکم تاریخ درمورد او وسایر پایوران حکومت جبار حکومت ولایت فقیه صادر خواهد شد.

آقای غلامحسین کرباسچی و دیگرانی چون ایشان باید درجریان این واقعیت باشند که هنوزپرونده سینما رکس آبادان بازنشده، ولی درمحکمه تاریخ مفتوح است. با شاهدانی چون کتاب خاطرات حسین بروجردی که ازبانیان ومجریان آن جنایت هولناک بوده است. ایشان باید آگاه باشند که هنوزپرونده چند وچون ادامه جنگ هشت ساله بعدازآزادی خرمشهرمورد کندوکاو قرار نگرفته وروشن نشده که مسبب 1000 میلیارد خسارت مالی ومیلیونها کشته ومعلول برعهده چه کسانی بوده است وووو

ایران 22دیماه95
سیاهه عملکرد وافتخارات هاشمی رفسنجانی درطی دورانی که یکی از ارکان حکومت اسلامی بود وهمواره در اقدامات سرکوبگرانه حکومت نقشی اساسی داشته است.

به مناسبت فوت کردن، بهتراست بگوئیم فوتکردن بشیوه بیولوژیکی جعبه سیاه نظام مقدس ولایت مطلقه فقیه

چند برگی از جنایات اکبر هاشمی رفسنجانی در طول دوره ریاست جمهوری....
جنایات خارج از کشور به ترتیب تاریخ:

1-ترور عبدالرحمن قاسملو (رهبر مبارزان کرد)و یاران در اتریش-1369
2-ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو-1369
3-ترور عبدالرحمن برومند در پاریس-1370
4-ترور شاهپور بختیار در پاریس-1370
5-ترور و صلاخی وحشیانه فریدون فرخزاد-1371
6-ترور دکتر صادق شرف کندی در آلمان-1371
7-ترور محمد حسین نقدی در ایتالیا-1371
8-کوروش آریامنش در پاریس-1375
9-شهریار شفیق در پاریس - 1358
ترور های داخل کشور:
دکتر کاظم سامی-سعید سیرجانی-احمد میر علایی-دکتر غفار حسینی-دکتر احمد تفضلی.

و برگ زرین افتخارات ایشان:
دست داشتن در انفجار تروریستی مرکز همیاری یهودیان در بویناسایرنس آرژانتین در سال 1994 که منجر به کشته شدن 85نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر شد.انفجار تروریستی که با همکاری حزب الله انجام شد. انفجارخور در عربستان – انفجار تفنگداران آمریکائی در لبنان و...

توجه کنید: این انفجار تروریستی باعث محکومیت شخص هاشمی رفسنجانی(و برخی مقامات دیگر) توسط دستگاه قضایی فرانسه به جرم اقدام علیه بشریت و صد ور حکم بین لمللی او شد

البته باید به سیاهه جنائی بالا به چند مورد دیگرنیز اشاره شود

1 -مشارکت و تبانی با خامنه ای واحمد خمینی درعزل آیت الله منتظری وبدنام کردن او تا سطح شیخ ساده لوح

2- مشارکت و سکوت معنادار برای ازمیان برداشتند احمد خمینی که هنوز اسرارش برملا نشده

3- دستوراکید به علی فلاحیان بمنظورفرستادن اتوبوس خبرنگاران به قعر دره که ناکام ماند. جریان سازی فرج سرکوهی وپیام نابودی به دگراندیشان وروزنامه نویسان.

4--چشم پوشی از اختلاس 124میلیاردی برادران رفیق دوست در سال 73که بفرمان او ورهبر برآمده از دروغ سازی هایش اعدام فاضل خداد رقم خورد واولین اختلاس بزرگ در ایران مبنائی شد برای پایوران حکومت اسلامی.

5- تماشاگربودن هاشمی در بسیاری رخدادهای دهه 70 وهشتاد تا انتخابات 88 که او با یک چرخش بسیار مللایم ومحافظه کارانه دهان به انتقاد گشود، اما تا آنجا که به حفظ نظام خدشه ای وارد نشود.

بدیهیست که به این لیست سیاهه باید نقش هاشمی رفسنجانی درکشتارهای خرداد شصت وقتل عام زندانیان سیاسی درپائیز67 را نیز اضافه نمود که تا کنون بجز مرحوم منتظری هیچیک از ملایان حاکم هیچ سخنی در باب روشن شدن چنان قتل عامی برزبان نیاورده اند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد