اطلاعات.نت
 

سخنان شنیدنی خامنه‌ای درباره گورخوابی


 سخنرانی‌ خامنه‌ای در باره گورخوابها و کارتن‌خواب‌های مصر...برود دنیای گورخواب‌های نصیرآباد در بیخ گوش خودش را ببیند


 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست