اطلاعات.نت
 

دستبند و پابند مجازات داشتن اندیشه - لحظه ورود شاگردان آقای طاهری به دادسرا


 این عدل ولایت فقیه برای آزاده مردانی که در مقابل ظلم سکوت نمی کنن و داوطلبانه برای آزادی اندیشه در حرکتی سمبولیک خود را تحویل زندان اوین داده


 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست