اطلاعات.نت
 

ویدئوی جنجالى منتشر شده توسط حسین زاده، مجری معروفِ خبر سیما، و گلایه او از تاخیر در پروازها


 

 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست