اطلاعات.نت
 

مهدی خزعلی: وای براین مسلمانی


 بنا‌ به گزارشها، خامنه ای امروز هنگام اقامه نماز میت بر سر جسد رفسنجانی عبارت "خدایا ما به جز خوبی از او نمی‌دانیم و تو به آن از ما آگاه‌ تری" را حذف کرد.

واکنش مهدی خزعلی:

رهبر حکومت نماز میت را نیز سانسور کرد. وای براین مسلمانی!

مهمترین فراز نماز میت که اساس و فلسفه نماز است شهادت مومنین بر خیر است و طلب غفران برای میت،....و رهبری این قسمت مهم از نماز را حذف فرمودند که محل تأمل است. شاید نگران غفران الهی برای هاشمی هستیم! نکند آمرزیده شود!...بزرگان در نماز میت برای علمای دین این جمله را نمی‌خوانند که "اگر او بدکار بود از او بگذر"، ولی رهبری در نماز بر هاشمی این جمله را با تاکید نه ضرب العفو خواندند!...امید که به شهادت جمعیت میلیونی مردم غفران الهی مشمول هاشمی شود و این درسی باشد برای جناح حاکم.

 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست