حاشیه نشینی از مهمترین مشکلات شهر مشهد

علا الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، حاشیه‌نشینی را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات مشهد عنوان کرد.

به گزارش تسنیم، آقای بروجردی همچنین گفت: "یکی از چالش‌هایی که مدت‌هاست گریبانگیر این کلانشهر مذهبی شده حاشیه‌نشینی است که برای اشراف و اطلاع کامل از مشکلات موجود در این پهنه‌ها، بازدید میدانی صورت خواهد گرفت. تلاش ما بر این است که کاستی‌های احتمالی در حوزه‌های امنیتی و موضوعات مرتبط با حاشیه‌نشینی را احصا کرده و برای حل آن ها برنامه‌ریزی و اقدام مناسب، انجام دهیم."


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد